SPRAWOZDANIE ROCZNE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY 2013 R.

Gminny Ośrodek Kultury w Gościcinie od 1 stycznia 2012 roku zaczął swoją działalność jako Dworek Drzewiarza - zabytkowe centrum edukacji. Od 1 lipca 2012 roku uchwałą Rady Gminy Wejherowo został powołany Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Dworku Drzewiarza.
Obiekt został odrestaurowany dzięki funduszom Unii Europejskiej.

Mieszkańcy mogą korzystać z sali konferencyjnej i sal ekspozycyjnych, w których prezentowane będą wystawy ekologiczne, artystyczne i fotograficzne, pomieszczeń do prowadzenia warsztatów malarskich, tkackich, garncarskich, fotograficznych i rzeźby w drewnie. Ponadto wiata garncarska i muszla koncertowa.
W obiekcie tym organizowane są i będą wystawy tematyczne, związane z najstarszą historią lasów i przemysłu leśnego oraz życiem codziennym dawnych mieszkańców Gminy Wejherowo, a także festyny i pikniki mające na celu pokazanie na żywo różnych aspektów życia regionów i jego dziedzictwa. Z szerokiego wachlarza artystycznych propozycji korzystać będą mogli zarówno dzieci jak i dorośli. Zapraszamy.

14 grudnia 2011 r. odbyło się oficjalne otwarcie Dworku Drzewiarza w Gościcinie. Połączono je z wystawą artystów zrzeszonych w Kole Pasji Twórczych, działającym przy Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo w Bolszewie.
Integralną częścią otwarcia każdego obiektu jest uroczyste przecięcie wstęgi, którego tym razem dokonali Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło, Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo Hubert Toma oraz Starosta Powiatu Wejherowskiego Józef Reszke. Następnie ks. kanonik Stanisław Bach poświęcił budynek, pobłogosławił zebranych i życzył wszystkim wielu korzyści płynących z wiedzy i umiejętności, które będą w nim przekazywane. Wśród gości znaleźli się radni Rady Gminy Wejherowo, ks. proboszcz Jerzy Mykała, dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy Wejherowo, sołtysi, dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury Jolanta Rożyńska, przedstawiciele Nadleśnictw, partner w projekcie, właściciel firmy Stencel z Wejherowo, który przekazał do obiektu trzy, misternie zdobione fotele oraz reprezentanci wykonawcy inwestycji.

Obecnie proponujemy udział w warsztatach artystycznych i zajęciach:
- malarstwo
- tkactwo
- fotografia

- rzeźba
- ceramika
- zajęcia teatralne
- zajęcia muzyczne
- salsa solo dla dorosłych
- genealogia rodzinna
- makrama
- decoupage
- muzyczne

 

© 2018 Gminny Ośrodek Kultury w Gościcinie   |   Realizacja: Interefekt.pl