Plener finansowany w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013 
 
 
 
 
 
Plener "Życie codzienne dawnych Kaszub" uchwycił w formach artystycznych obraz dawnego życia na Kaszubach, tradycyjnych rzemiosł, ważnych obrzędów i zwyczajów. Temat przybliżyła artystom regionalistka, pani Teresa Szczodrowska.
 
Uruchomiliśmy łańcuch wzajemnych inspiracji. 
Jedną z grup odbiorców byli artyści ludowi z obszaru całej Polski. Liczba uczestników to 22 osoby reprezentujące dwie różne dziedziny sztuki - rzeźbę i sztuki plastyczne (malarstwo).
 
Środowisko twórców ludowych rzadko ma okazję czerpać od siebie wzajemne inspiracje, a liczne grono twórców z terenu LGD Kaszubska Droga podczas tematycznych spotkań często wskazywało na chęć i potrzebę wymiany spostrzerzeń dotyczących sztuki ludowej z artystami z różnych regionów kraju.
Plener dał przestrzeń do dyskusji czym jest kultura ludowa dzisiaj dla jej twórców, kim są odbiorcy i jak próbować angażować innych w jej dalszy rozwój.
 
Spotkanie z młodzieżą (15 osób), warsztaty dla nich poprowadzone przez artystów na zasadzie mistrz-uczeń to sposób na zaszczepienie zamiłowania do tej formy aktywności artystycznej. Ale to także rzadka możliwość porozmawiania z młodym pokoleniem, jak oni tę twórczość postrzegają, co z niej rozumieją.
Cały plener był ogólnie dostępny codziennie dla osób odwiedzających jak i dla mieszkańców. 
Zaprosiliśmy do projektu także grupę seniorów (15 osób), którzy prężnie działają w swoim środowisku lokalnym, tworząc Związek Emerytów i Rencistów.  Grupa ta wyszła z inicjatywą by w ramach podnoszenia kompetencji artystycznych zrealizować dla nich cykl zajęć pokazujących różne techniki artystyczne. Udział w warsztatach z artystami zawodowcami to duże wyzwanie dla wszystkich zaczynających przygodę ze sztuką. 
 
Podczas Pleneru "Życie codzienne dawnych Kaszub" powstało 8 rzeźb wielkoformatowych i 28 prac malarskich.
Rzeźby staną na terenie Art Parku w Bolszewie i na terenie GOK Gościcino, na stałe wpiszą się w przestrzeń publiczną akcentując kaszubski, wiejski charakter tych ziem a tym samym będą akcentem atrakcyjnym turystycznie. 
Prace malarskie pokazane będą w świetlicach wiejskich w Gowinie, Kniewie i Gniewowie a na stałe stanowić będą wystawę w GOK Gościcino. Liczymy na to, że wystawa będzie zapraszana do innych instytucji kultury, aby większa liczba odbiorców miała możliwość odbioru.

 

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FOTORELACJI Z PLENERU:

 

GALERIA ARTYSTÓW

 

PRACA MALARZY

 

PRACA RZEŹBIARZY

 

WARSZTATY DLA DOROSŁYCH 19.09.2014r. 

 

WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY 19.09.2014r.

 

DZIEŃ OTWARTY 20.09.2014r.

 

GALERIA ARTYSTÓW:

JÓZEF SEMMERLING

 

MIECZYSŁAW GŁUCH

 

 

 

ROBERT WENTA

 

JERZY KAMIŃSKI

 

MIECZYSŁAW WOŹNIAK

 

MAREK ZAGÓRSKI

 

 

 

JERZY KAMIŃSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roman Graszkiewicz

 

Zdzisław Karbowiak

 

Urszula Zimorska

 

Aleksander Bobryshev

 

Bronisław Melzer

 

Joanna Kowalska

 

Alina Żywicka

 

Barbara Wojtanowska

 

 

Mariusz Kitowski

 

Jolanta Kitowska

 

Maciej Tamkun

 

Maciej Tamkun

 

Maciej Tamkun

 

Maria Wojtasiak

 

Maria Bujała

 

Krystyna Ruminkiewicz

 

Marek Chmielewski

 

Marek Chmielewski

 

 

 

 

© 2018 Gminny Ośrodek Kultury w Gościcinie   |   Realizacja: Interefekt.pl