ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Na zajęciach plastycznych są stosowane różne techniki plastyczne, posiadające specyficzne właściwości i wymagające od dzieci odpowiednich umiejętności i sprawności oraz określonego sposobu postępowania.
Najczęściej stosowane techniki plastyczne to:

1.     Rysowanie kredką świecową
2.     Malowanie farbami 
3.     Wydzieranka
4.     Lepienie i formowanie z masy solnej, plasteliny
5.     Wycinanie
6.    Wykonywanie elementów dekoracji
7.    Wydzieranka
8.    Cięcie i składanie

© 2018 Gminny Ośrodek Kultury w Gościcinie   |   Realizacja: Interefekt.pl